Rozliczenie kredytu przez wspólników sp. cywilnej

Pytanie:

"Spółka cywilna posiada czterech udziałowców. Jeden z nich odchodzi ze spółki. Na rozpoczęcie działalności spółka wzięła kredyt na zakup sprzętu, który był spłacany z dochodów firmy, czyli również z dochodów wspólników. Tylko odsetki były ujmowane w kosztach. Jak rozliczyć kredyt przy odejściu wspólnika?"

Odpowiedź prawnika: Rozliczenie kredytu przez wspólników sp. cywilnej

W sprawie rozliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego przez wspólników spółki cywilnej na cele działalności spółki warto zwrócić na interpretację zawartą przez Urząd Skarbowy w Zabrzu (pismo z 18 maja 2005 r., USPD1/415/16/2005/I/GB), w której zauważono, iż „dopiero w sytuacji, gdyby kredyt został zaciągnięty przez wszystkich wspólników, a nabycie (przy jego wykorzystaniu) nieruchomości nastąpiłoby do wspólnego majątku wspólników, koszty obsługi tego kredytu mogłyby zostać uznane za koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej".

Zatem kredyt może być rozliczany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, pod warunkiem że oni wszyscy go zaciągnęli, a majątek kupiony za środki pochodzące z kredytu służą w prowadzonej przez nich działalności w formie spółki cywilnej. W przypadku wystąpienia jednego ze wspólników ze spółki oczywiście może zajść sytuacja, że wspólnicy rozliczą się w ten sposób, że występujący wspólnik weźmie część sprzętu zakupionego z kredytu (zgodnie z art. 871 § 1 Kodeksu cywilnego), wniesie go do swojej działalności i w dalszym ciągu będzie obsługiwał kredyt w proporcjonalnej części. W takiej sytuacji odsetki zapłacone przez takiego wspólnika mogą być dla niego kosztem uzyskania przychodów.

Jeżeli natomiast występujący wspólnik nie jest zainteresowany uzyskaniem od pozostałych wspólników części sprzętu zakupionego z kredytu, lub wydaniem tego sprzętu nie są zainteresowani pozostali wspólnicy i sprzęt pozostanie w spółce, pozostali wspólnicy powinni przejąć spłatę kredytu. Po wystąpieniu wspólnika ze spółki, oczywiście nie jest on już zainteresowany partycypowaniem w spłacie kredytu zaciągniętego na zakup sprzętu wykorzystywanego w spółce, zwłaszcza że dalsze odsetki zapłacone przez tego wspólnika nie były by dla niego kosztem uzyskania przychodów (brak związku tego wydatku z kosztami z dalszymi przychodami wspólnika). Takie przejęcie spłaty kredytu przez pozostałych wspólników powinno być dokonane formalnie - w formie przejęcia praw i obowiązków wspólnika wynikających z umowy kredytowej. W tym celu najlepiej skontaktować się z bankiem, czy wyrazi zgodę – i pod jakimi warunkami – na takie przejęcie. Jeżeli wspólnicy chcą uniknąć tej formalnej drogi lub na przejęcie nie wyrazi zgody bank, mogą też zawrzeć między sobą porozumienie, zgodnie z którym wspólnicy pozostający w spółce zobowiążą się wobec wspólnika występującego, że będą dalej spłacać kredyt pod warunkiem, iż sprzęt w całości pozostanie w spółce. W takiej sytuacji organy podatkowe nie powinny mieć wątpliwości co do zaliczania całości płaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów wspólników pozostających w spółce (spłacają odsetki od kredytu przeznaczonego na zakup sprzętu, który mimo wystąpienia jednego ze wspólników służy w całości osiąganiu przychodów przez wspólników, którzy pozostali w spółce).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika