Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku usług tłumacza

Pytanie:

Jednostka budżetowa zleca tłumaczenie pisemne i ustne osobie nie prowadzącej działalności w ramach tłumaczeń (np. prowadzącej restaurację, nauczycielowi języka obcego) do sprawy przygotowawczej. Osoba ta wystawia rachunek w kwocie brutto. Czy w tej sytuacji powinna być zawarta umowa o dzieło i w jakiej wysokości powinny być naliczone koszty uzyskania przychodu i podatek dochodowy? A może nie trzeba wcale zawierać umowy o dzieło? Jak wówczas rozliczyć rachunek za wykonaną pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W naszej ocenie umowa o dzieło jest najbardziej prawidłową formą umowy w powyższej sytuacji. Zauważyć przy tym należy, iż przepisy nie wymagają zawarcia takiej umowy w formie pisemnej. Oznacza to, że zlecając wykonanie przedmiotowych czynności zawieracie Państwo umowę o dzieło, spisanie tej umowy jest wskazane, nie jest jednak niezbędne.

W przypadku powyższym (gdy usługi nie są świadczone w ramach działalności gospodarczej) wynagrodzenie tłumacza stanowi przychód tej osoby z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Bez znaczenia jest fakt czy zostanie zawarta w formie pisemnej umowa o dzieło oraz fakt czy tłumacz wystawi rachunek.

Bardzo trudna jest odpowiedź na pytanie jakie koszty uzyskania przychodów należy zastosować. Wchodzą w grę 20% oraz 50% koszty uzyskania przychodów. 50% koszty uzyskania przychodów przysługują w przypadku uznania tłumaczenia za utwór (zgodnie z przepisami prawa autorskiego utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia).

Na podstawie treści pytania trudno stwierdzić czy świadczone przez tłumaczy usługi na rzecz jednostki budżetowej mogą być uznane za utwór. Mając jednak na uwadze stosunkowo szerokie pojęcie utworu, jest to stosunkowo prawdopodobne.

Rozliczenie podatku przez jednostkę budżetową odbywa się na zasadach ogólnych obowiązujących przy przychodach z działalności wykonywanej osobiście. Oznacza to, że jednostka jako płatnik obowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek (po uwzględnieniu 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodów) w wysokości 19%. W terminie do 20 dnia następnego miesiąca zaliczkę tą należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego przesyłając stosowną informację.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.5.2017

  Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych stypendiów

  Minister Rozwoju i Finansów wydał 2 rozporządzenia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od (...)

 • 22.12.2013

  PIT 2013. Kalendarz podatnika. Luty.

  Uwaga, jeżeli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywają na Tobie obowiązki związane z wypełnieniem i przesłaniem deklaracji podatkowych. W przedmiotowym artykule wskażemy (...)

 • 9.1.2014

  PIT 2013. Kalendarz podatnika. Styczeń.

  Rozliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych należy składać do dnia 30 kwietnia 2014. Zaznaczyć jednak należy, że już w styczniu upływają ważne z punktu widzenia rozliczeń (...)

 • 9.10.2018

  Nagrody przyznane Powstańcom Warszawskim bez podatku

  Minister finansów zarządziła zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego. (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)