Rozwód - winny małżonek

Pytanie:

W jaki sposób sąd ustala kto jest winny rozkładu małżeństwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Winnym jest ten, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa względem drugiego małżonka, względem dzieci i innych osób bliskich drugiemu małżonkowi. Do najczęstszych powodów zawinienia należą: zdrada małżeńska, opuszczenie małżonka, pijaństwo i ciągłe wszczynanie awantur, dokuczliwość w stosunku do drugiego małżonka. Wina małżonka w rozkładzie pożycia może polegać także na: zatajeniu faktu posiadania pozamałżeńskiego dziecka, lekkomyślne postępowanie, dobrowolne usunięcie ciąży, co doprowadziło do braku potomstwa, brutalne naruszanie godności i nietykalności osobistej małżonka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

KB

3.2.2012 13:49:31

Re: Rozwód - winny małżonek

W moim przypadku ustała więź emocjonalna i fizyczna. Innymi słowy, żona ma mnie gdzieś, nie interesuje się mną i moimi potrzebami. Odmawia także współżycia. Oczywiście, zapytana o powód takiego postępowania orbaża się, wymyśla (dosłownie) argumenty świadczące o mojej winie, lub po prostu ignoruje mnie. Jedyną więzią jest mieszkanie, na które mamy oddzielne kredyty hipoteczne. Czy mam szansę na rozwód z orzeczeniem o winie żony?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY