Rynek właściwy według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Pytanie:

W jaki sposób ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów definiuje pojęcie: rynek właściwy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rynek właściwy to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji.
Potencjalny nabywca musi uznać, że jest w stanie zastąpić produkt jednego producenta produktem drugiego. Ich ceny powinny pozostawać w takiej relacji, aby nabywca był skłonny rozważać je jako możliwe opcje przy zakupie. Powinny być oferowane na zbliżonym obszarze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY