Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu

Pytanie:

Szkody majątkowe Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają wielu milionów złotych. Oskarżeni odpowiadają z artykułów 18 paragraf 3 kk w zw. z art.296 paragraf 3 kk. Czy w tym wypadku sprawę powinien prowadzić sąd okręgowy, czy rejonowy? Czy odgrywa tu rolę wielkość szkody?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opisany w pytaniu czyn zabroniony dotyczy pomocnictwa w przestępstwie nadużycia zaufania, przy czym  paragraf 3 przewiduje typ kwalifikowany tego przestępstwa ze względu na skutek w postaci spowodowania szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Czyn ten  jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Szkoda w wielkich rozmiarach została zdefiniowana w art. 115 § 7 w zw. z  § 6 kk, a więc jest to szkoda,  której wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 25 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 210 § 2, art. 252, art. 253 § 2  art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294 art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego.

W związku z powyższym, w sprawie z art. 296 § 3, a więc dla typu kwalifikowanego przestępstwa nadużycia zaufania właściwy jest sąd okręgowy. Dla pozostałych typów z art. 296 właściwym będzie sąd rejonowy. Ponieważ opisywany typ kwalifikowany jest uzależniony od wysokości szkody, w sprawie z art. 296 kk wysokość szkody będzie wpływała na to, czy właściwy będzie sąd rejonowy, czy też okręgowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: