Podatek VAT w przypadku samochodu z USA

Pytanie:

"Kupiłem nowy samochód w USA. Został przewieziony do portu Bremerhaven w Niemczech. Tam tez zapłaciłem za niego 10% cła i 19% podatku VAT. Samochód został przewieziony do mojego miejsca zamieszkania w Polsce. Przetłumaczyłem wszystkie dokumenty (niemieckie z odprawy celnej i amerykańskie potwierdzające własność i dane techniczne samochodu). Następnie opłaciłem podatek akcyzowy 13,6%. Potem kroki skierowałem do Urzędu Skarbowego, aby uzyskać tzw. VAT-24 potrzebny do rejestracji samochodu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy pani w okienku oznajmiła mi, że muszę jeszcze raz zapłacić podatek VAT w wysokości 22%, nie uzasadniając dlaczego, poza tym, że wspomniała coś, że samochód jest nowy. Dlaczego muszę płacić dwa razy VAT w Niemczech i w Polsce? Proszę podać artykuły przepisów, które mnie do tego zmuszają lub te, które mnie od tego zwalniają."

Odpowiedź prawnika: Podatek VAT w przypadku samochodu z USA

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) przewidują rozszerzenie stosowania opodatkowanego wewnętrznego nabycia towarów w przypadku tzw. nowych środków transportu, którymi zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o VAT są w szczególności przeznaczone do transportu osób lub towarów: pojazdy lądowe wymienione w poz. 1-4, 9, 10 i 15-20 załącznika nr 1 do ustawy, napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Rozszerzenie zakresu opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków towarów, przejawia się głównie w tym, że ani nabywca, ani sprzedawca nie muszą być podatnikami VAT czy podatku od wartości dodanej w innym kraju UE, aby takie nabycie było opodatkowane w Polsce. Ta szczególna procedura opodatkowania ma zabezpieczyć poszczególne kraje – w których obowiązują różne stawki VAT – przed kupowaniem nowych środków transportu w tych krajach UE, w których obowiązują niższe stawki VAT i ich sprowadzaniem na terytorium Państwa, gdzie te stawki są wyższe.

Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Jak stanowi natomiast art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

Powyższy przepis art. 11 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowujący przemieszczenie towaru pomiędzy krajami UE (w tym wcześniej importowanych) dotyczy jednak tylko podatników podatku od wartości dodanej, a więc - zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o VAT - podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego UE, z wyjątkiem polskiego podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą.

Stąd jeśli obywatel Polski sprowadził pojazd z USA do Niemiec i tam zapłacił należności celne i VAT, to przemieszczenie takiego pojazdu (nawet jeśli jest tzw. nowym środkiem transportu) z Niemiec do Polski nie powinno podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce, jeśli nie jest on podatnikiem podatku od wartości dodanej.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika