Jak odzyskać wynagrodzenie?

Pytanie:

W roku 2008 zwolniłam się z pracy ze spółki z o.o. i nie otrzymałam wynagrodzenia jakie mi przysługiwało za okres wypowiedzenia i urlop. Oddałam sprawę do sądu pracy ale w trakcie sprawy wynikła taka sytuacja , że prezes tej spółki zmarł. On był jedyną osobą w zarządzie tej spółki. Wystosowałam pismo do właściciela spółki aby powołał zarząd i uregulował ze mną kwestie finansowe. Właściciel spółki nie odpowiedział na moje pismo. Spółka nie została zamknięta ani nie jest ogłoszona upadłość dalej jest wpisana w KRS ale nie posiada żadnych zmian w KRS od momentu zgonu prezesa spółki i nie posiada żadnego zarządu. Co mam zrobić w takim przypadku i w jaki sposób mogę odzyskać swoje wynagrodzenie? Czy są jakieś przepisy regulujące takie sytuacje? Czy właścicielka tej spółki jako jedyny udziałowiec ma obowiązek powołania nowego zarządu spółki, który mógłby podjąć kroki do uregulowania mojego wynagrodzenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną - art. 12 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh). Osoby prawne działają poprzez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie - art. 38 Kodeksu cywilnego (dalej: kc). Organem spółki z o.o. upoważnionym do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania na zewnątrz jest jej zarząd - art. 201 § 1 ksh. Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora - art. 42 § 1 kc.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż spółka z o.o. nie może działać bez organu wykonawczego jakim jest zarząd. Jeżeli brak jest zarządu to tym samym spółka nie ma żadnej możliwości składania czy przyjmowania oświadczeń woli. Jeżeli umowa spółki przewiduje, iż zarząd jest jednoosobowy to śmierć jedynego członka zarządu powoduje, iż organ jako taki nie istnieje. Taki stan jest wysoce niepożądany i wspólnicy spółki powinni jak najszybciej powołać nowy zarząd. W braku woli wspólników spółki do powołania organu art. 42 § 1 kc przewiduje działanie obligatoryjne sądu w postaci powołania kuratora dla spółki. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację.

Kuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd opiekuńczy, w którego okręgu osoba ta ma lub miała ostatnią siedzibę. W zaświadczeniu dla kuratora sąd określa zakres jego uprawnień - art. 603 i 604 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc). Sądem właściwym miejscowo będzie sąd, w którego okręgu siedzibę miał ostatni zarząd, natomiast właściwym rzeczowo będzie sąd rejonowy na podstawie art. 568 § 1 kpc.

Podsumowując, powinna Pani złożyć w sądzie wniosek o ustanowienie kuratora dla spółki. Kurator doprowadzi do powołania zarządu spółki lub jej likwidacji. W pierwszym przypadku sprawa Pani wynagrodzenia będzie się toczyła nadal (zakładamy, że postępowanie zostało zawieszone), a nowy zarząd będzie brał w niej udział jako organ spółki. W drugim przypadku rozpocznie się postępowanie likwidacyjne spółki i będzie Pani musiała zgłosić swoje roszczenie do likwidatorów spółki i liczyć na to, że w trakcie likwidacji Pani roszczenie zostanie zaspokojone.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • Średnia krajowa - ile wynosi?

  Ile wynosi średnia krajowa netto za ubiegły rok i jak jest ona obliczana? W których województwach zarabia się najwięcej, a gdzie jest największe bezrobocie? Odpowiadamy na wszystkie (...)

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

 • Paliwo rolnicze - zwrot

  Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup.

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

NA SKÓTY