Sankcje za działalność w szarej strefie

Pytanie:

"Jakie sankcje grożą osobie wykonującej działalność gospodarczą bez wymaganych zgłoszeń i rejestracji?"

Odpowiedź prawnika: Sankcje za działalność w szarej strefie

Osobie takiej grozi szereg sankcji określonych w przepisach różnych ustaw, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności, jej skali itp. Ogólnie stwierdzić należy, że każda osoba podejmująca działalność gospodarczą ma obowiązek jej rejestracji. W niektórych przypadkach wymagane są  jednak dodatkowe koncesje i zezwolenia (np. na sprzedaż alkoholu, obrót materiałami wybuchowymi). Za nieuzyskanie takowych grożą sankcje określone w przepisach ustaw szczególnych.

Innego rodzaju sankcje karne mogą wynikać  z nieprzestrzegania ustaw ubezpieczeniowych przez nieuiszczanie składek na ZUS czy NFZ. Tak więc  ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje karę grzywny do 5000 zł za m. in. niedopełnianie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, za zaniedbanie podobnych obowiązków w odniesieniu do składek na ubezpieczenie zdrowotne grozi z kolei kara grzywny w wysokości określonej w kodeksie wykroczeń.

Podobnie szereg sankcji zawierają przepisy kodeksu karnego skarbowego za nieprzestrzeganie ustaw podatkowych, w tym szczególnie ustawy o podatku VAT o i podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc wg. art. 54 kks "podatnik, który, uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie" (w przypadku, gdy kwota podatku jest niewielka, sankcje mogą być łagodniejsze).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika