Separacja a rozliczenie podatku dochodowego

Pytanie:

W przypadku separacji powstaje rozdzielność majątkowa. Czy również odpada możliwość wspólnego opodatkowania? Czy jedno z rodziców może rozliczać się wspólnie z dzieckiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jednym z warunków wspólnego opodatkowania małżonków jest warunek bycia we wspólności majątkowej. W związku z powyższym, jeżeli w stosunku do małżonków została orzeczona separacja, a w konsekwencji ustała wspólność, możliwość wspólnego rozliczenia się nie istnieje.

Natomiast możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci.

Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest:

 • panną,
 • kawalerem,
 • wdową, wdowcem,
 • rozwódką, rozwodnikiem
 • albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację.

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W związku z powyższym rodzic lub opiekun prawny, który pozostaje w separacji może zostać uznany za osobę samotnie wychowującą dziecko, jeżeli więc spełnione pozostają inne warunki zezwalające na wspólne rozliczenie się z dzieckiem, może się z nim rozliczyć. W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami jakie należy spełnić, by móc rozliczyć się z dcieckiem, prosimy o przeczytanie artykułu: Wiadomości ogólne, czyli zanim zaczniesz wypełniać PIT.  Informacje dotyczące przesłanek rozliczenia się z dzieckiem zawarte w artykule pozostaną aktualne również w odniesieniu do rozliczeń za rok 2005.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.4.2019

  Zasady rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków

  Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczą pozycji 213 i 214 formularza CIT-8(26) składanego za 2018 r. Kiedy można żądać zwrotu minimalnego podatku dochodowego?

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 16.5.2019

  Zaniechanie poboru PIT

  Zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych objęto dochody (przychody) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji np. choroby afrykańskiego pomoru świń (...)

 • 9.1.2014

  PIT 2013. Kalendarz podatnika. Styczeń.

  Rozliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych należy składać do dnia 30 kwietnia 2014. Zaznaczyć jednak należy, że już w styczniu upływają ważne z punktu widzenia rozliczeń (...)

 • 25.10.2007

  Ile będzie można odliczyć od podatku w ramach ulgi rodzinnej w kolejnych latach?

  Już w rozliczeniu podatkowym za 2007 r. będzie można odliczyć od podatku znacznie wyższą niż obecnie kwotę ulgi na dzieci. To skutek znowelizowanej niedawno ustawy o podatku dochodowym od osób (...)