Skarga na nauczyciela do organu administracji

Pytanie:

Czy na nauczyciela można złożyć skargę do organu prowadzącego szkołę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sytuacji, gdy będzie ewidentny brak reakcji dyrektora placówki na skargi rodziców, czy też w dalszym ciągu nie będzie podzielał ich argumentów odnośnie pracy nauczyciela, istnieje możliwość złożenia skargi według przepisów określonych w ustawie z dnia z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (oczywiście przy założeniu, iż jest to szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego). Zgodnie z powyższą ustawą „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: