Skarga o wznowienie w postępowaniu upadłościowym

Pytanie:

"Planuję złożyć skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w zakresie zmiany postępowania upadłościowego z likwidacji na układ, którego byłem syndykiem. Kto jest stroną w tym postępowaniu? "

Odpowiedź prawnika: Skarga o wznowienie w postępowaniu upadłościowym

Nie jest możliwe wniesienie skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem zakresie zmiany postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika na postępowanie z możliwością zawarcia układu. Po pierwsze, zmiana trybu postępowania upadłościowego, o której mowa powyżej, odbywa sie w drodze postanowienia. Stosownie do art. 219 Prawa upadłościowego i naprawczego, orzeczenia w postępowaniu upadłościowym zapadają w formie postanowień. Skarga o wznowienie postępowania przewidziana w kodeksie postępowania cywilnego przysługuje zaś jedynie odnośnie postępowań zakończonych prawomocnym wyrokiem.

Po wtóre, art. 229 Prawa upadłościowego i naprawczego stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych tą ustawą do postępowania upadłościowego stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania. Przepis ten ma swoje uzasadnienie. Z uwagi na charakter i przedmiot właściwego postępowania upadłościowego, w którym zasadniczo nie rozstrzyga się w kwestiach materialnoprawnych, a ustalenia czy istnieje roszczenie wierzycieli dokonuje się dla potrzeb postępowania upadłościowego, wyłączona jest możliwość wznowienia postępowania.

Stąd z przywołanych względów skarga o wznowienie postępowania w sprawie opisanej w pytaniu nie znajduje podstaw w świetle przepisów prawa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika