Składanie apelacji przez obwinionego

Pytanie:

Czy od wyroku w sądzie grodzkim apelację może wnieść sam obwiniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Od wyroku sądy I instancji - w tym także od wyroku sądu grodzkiego - stronom przysługuje apelacja. Stroną procesową jest podmiot, który ma interes prawny w tym, by rozstrzygnięcie sądu było dla niego korzystne. "Obwiniony", jako strona, może więc wnieść apelację (art. 103 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: