Składanie dokumentów na dzienniku podawczym

Pytanie:

Mam zamiar złożyć wnioski o sprostowanie protokołu z rozprawy jak również wnioski o uzupełnienie go. Ponieważ już wcześniej dochodziło do manipulacji dokumentami przedłożonymi Sądowi mam pytanie. W jaki sposób można zabezpieczyć dokumenty? Kopią potwierdzoną przez biuro notarialne lub może potwierdzonym dokumentem o nazwie "Spis dokumentów przedłożonych Sądowi"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy, chce się Pan dowiedzieć w jaki sposób udokumentować, że określone załączniki, w określonej ilości zostają złożone, przy czym zakładamy, że chodzi o wskazanie, jak udokumentować złożenie załączników, które będą dopiero składane, a nie tych, które zostały złożone. W tym celu można  złożyć pismo przewodnie, w którym Pan napisze, że składa Pan następujące załączniki i w piśmie tym wyliczyć składane załączniki. Zrobić, oprócz kopii dla strony przeciwnej, czy też uczestników kopię dla siebie i złożyć te dokumenty na dzienniku podawczym. Na piśmie wpływającym do sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Zatem już przy składaniu pisma osoba pracująca na dzienniku podawczym powinna przeliczyć liczbę składanych załączników i wpisać ją na piśmie, które przyjmuje (na tzw. prezentacie).

Ponadto, zgodnie z § 13 zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze lub pracownik upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń. Stąd, składając dokumenty na dzienniku podawczym, może Pan domagać się, by kopia dla Pana została opatrzona stosownym poświadczeniem i oddana Panu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Michał

12.6.2012 18:13:11

Re: Składanie dokumentów na dzienniku podawczym

Ile dni ma administracja na odp. na pismo złożone na dziennik? Dziękuję.

Michał

12.6.2012 18:12:45

Re: Składanie dokumentów na dzienniku podawczym

Ile dni ma administracja na odp. na pismo złożone na dziennik? Dziękuję.

Beata Siomucha

17.5.2011 10:54:21

Re: Składanie dokumentów na dzienniku podawczym

czy dyrektor szkoły może odmówić pracownikowi odpowiedzi na pismo złożone na dziennik podawczy, bo twierdzi,że mu nie wolno, gdyż nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim a dyrektor sam go prosił o złóżenie tego pisma , a w sumie ile dyrektor ma czasu na danie odpowiedzi pracownikowi

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: