Składanie dokumentów na dzienniku podawczym

Pytanie:

"Mam zamiar złożyć wnioski o sprostowanie protokołu z rozprawy jak również wnioski o uzupełnienie go. Ponieważ już wcześniej dochodziło do manipulacji dokumentami przedłożonymi Sądowi mam pytanie. W jaki sposób można zabezpieczyć dokumenty? Kopią potwierdzoną przez biuro notarialne lub może potwierdzonym dokumentem o nazwie "Spis dokumentów przedłożonych Sądowi"?"

Odpowiedź prawnika: Składanie dokumentów na dzienniku podawczym

Jak rozumiemy, chce się Pan dowiedzieć w jaki sposób udokumentować, że określone załączniki, w określonej ilości zostają złożone, przy czym zakładamy, że chodzi o wskazanie, jak udokumentować złożenie załączników, które będą dopiero składane, a nie tych, które zostały złożone.

W tym celu można  złożyć pismo przewodnie, w którym Pan napisze, że składa Pan następujące załączniki i w piśmie tym wyliczyć składane załączniki. Zrobić, oprócz kopii dla strony przeciwnej, czy też uczestników kopię dla siebie i złożyć te dokumenty na dzienniku podawczym.

Na piśmie wpływającym do sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Zatem już przy składaniu pisma osoba pracująca na dzienniku podawczym powinna przeliczyć liczbę składanych załączników i wpisać ją na piśmie, które przyjmuje (na tzw. prezentacie).

Ponadto, zgodnie z § 13 zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze lub pracownik upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń. Stąd, składając dokumenty na dzienniku podawczym, może Pan domagać się, by kopia dla Pana została opatrzona stosownym poświadczeniem i oddana Panu.

Co to jest dziennik podawczy?

Dziennik podawczy jest prowadzony przez pracownika urzędu lub instytucji, który zajmuje się obsługą korespondencji. Adnotacje w dzienniku podawczym sporządza się w dniu wpływu lub wypływu pisma.

Dziennik podawczy jest dokumentem niezbędnym do prowadzenia spraw urzędowych lub instytucjonalnych. Pozwala on na sprawne prowadzenie korespondencji, a także na kontrolę nad jej przebiegiem.Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Michał 2014-06-12 18:12:45

    Ile dni ma administracja na odp. na pismo złożone na dziennik? Dziękuję.

  • Beata Siomucha 2013-05-17 10:54:21

    czy dyrektor szkoły może odmówić pracownikowi odpowiedzi na pismo złożone na dziennik podawczy, bo twierdzi,że mu nie wolno, gdyż nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim a dyrektor sam go prosił o złóżenie tego pisma , a w sumie ile dyrektor ma czasu na danie odpowiedzi pracownikowi


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika