Składki na Fundusz Pracy od niepełnoetatowca

Pytanie:

"Zatrudniam pracowników w tym dwóch na 1/2 etatu, którzy nie mają innego zatrudnienia oraz jednego na 1/8 etatu, który jest zatrudniony w innym zakładzie pracy, w którym osiąga wynagrodzenie minimalne. Pracownicy zatrudnieni na 1/2 etatu złożyli PIT-2 , natomiast pracownik na 1/8 etatu nie złożył PIT-2 pracodawcy. Obecnie mam kontrolę z ZUS. Inspektor z ZUS nie do końca jest przekonany, że słusznie odprowadzam składki od tego pracownika na Fundusz Pracy. Jakich dokumentów wymagać od pracowników zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy mają dodatkowe zatrudnienie, aby odprowadzać składki na Fundusz Pracy?"

Odpowiedź prawnika: Składki na Fundusz Pracy od niepełnoetatowca

Zgodnie z art. 104 ust. 3 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1 (tj. kwoty, od których opłaca się składki na FP), pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Jak wynika z powyższego pracownik ma obowiązek złożyć odpowiednie oświadczenie, przy czym przepisy nie ustalają jego wzoru. Powinno to być oświadczenie, z którego wynikać będzie wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez danego pracownika w innym zakładzie pracy, a przynajmniej (jeśli pracownik nie chce ujawniać wynagrodzenia) oświadczenie czy w sumie otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę w kilku zakładach. Jak wynika z opisu sytuacji ma Pan informację o tym, że pracownik osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Powinien Pan więc odprowadzać składki na Fundusz Pracy od kwoty, jaka stanowi wynagrodzenie pracownika w Pana zakładzie pracy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika