Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

Pytanie:

"Jaki skutki powoduje niewniesienie w terminie opłaty za legalizację samowoli budowlanej?"

Odpowiedź prawnika: Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

W przypadku opłaty legalizacyjnej jej nieuiszczenie w terminie powoduje, że właściwy organ wydaje decyzje, w której nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zezwolenia albo zgłoszenia (zob. art. 49 ust. 3 oraz 49b ust. 7 ustawy -Prawo budowlane). Jedynie uiszczenie przedmiotowej opłaty w terminie powoduje, że zostaje spełniony warunek legalizacji samowoli budowlanej, co nie skutkuje wydaniem takiego nakazu. Zatem opłaty legalizacyjnej nie uiszcza się po terminie płatności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ola 2015-11-21 17:21:00

    ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika