Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

Pytanie:

Jaki skutki powoduje niewniesienie w terminie opłaty za legalizację samowoli budowlanej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku opłaty legalizacyjnej jej nieuiszczenie w terminie powoduje, że właściwy organ wydaje decyzje, w której nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zezwolenia albo zgłoszenia (zob. art. 49 ust. 3 oraz 49b ust. 7 ustawy -Prawo budowlane). Jedynie uiszczenie przedmiotowej opłaty w terminie powoduje, że zostaje spełniony warunek legalizacji samowoli budowlanej, co nie skutkuje wydaniem takiego nakazu. Zatem opłaty legalizacyjnej nie uiszcza się po terminie płatności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ola

21.11.2013 17:23:54

Re: Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej

ola

21.11.2013 17:21:0

Re: Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: