e-prawnik.pl Porady prawne

Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

Pytanie:

Jaki skutki powoduje niewniesienie w terminie opłaty za legalizację samowoli budowlanej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

30.4.2012

W przypadku opłaty legalizacyjnej jej nieuiszczenie w terminie powoduje, że właściwy organ wydaje decyzje, w której nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zezwolenia albo zgłoszenia (zob. art. 49 ust. 3 oraz 49b ust. 7 ustawy -Prawo budowlane). Jedynie uiszczenie przedmiotowej opłaty w terminie powoduje, że zostaje spełniony warunek legalizacji samowoli budowlanej, co nie skutkuje wydaniem takiego nakazu. Zatem opłaty legalizacyjnej nie uiszcza się po terminie płatności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

ola

21.11.2013 17:23:54

Re: Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej

Re: Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

ola

21.11.2013 17:21:0

Re: Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ