e-prawnik.pl Porady prawne

Służba BHP a dodatkowe zadania

Pytanie:

Jestem Inspektorem BHP. Pracodawca obciążył mnie dodatkowymi obowiązkami Kierownika Działu Technicznego, tzn. pracowałem na dwóch stanowiskach: jako Inspektor BHP i Kierownik działu Technicznego jednocześnie. Układ ten trwał od lipca 2006 czerwca 2007. Czy pracodawca mógł ustnie obciążyć pracownika Inspektora BHP dodatkowymi obowiązkami Kierownika Działu Technicznego, biorąc pod uwagę Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowi, że 1b ust. 2 otrzymuje brzmienie: Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 237[11] § 1 Kodeksu pracy.", Dz.U. z dnia 18 listopada 2004 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Służba BHP a dodatkowe zadania

7.9.2007

Stosownie do art. 237[11] § 1 Kodeksu pracy możliwe są dwie sytuacje:

  • pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (służba bhp) - jest to wyodrębniona komórka organizacyjna
  • pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 109, poz. 704) stanowi, iż służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienionymi w tymże rozporządzeniu, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 237[11] § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym pracownicy służby bhp nie mogą być obciążeni innymi pracami niż wymienione w zakresie działania służby, a pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu tylko powierzono wykonywania zadań służby bhp (co jest możliwe tylko u pracodawców zatrudniających do 100 pracowników) - może.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Służba BHP a dodatkowe zadania

_arp

20.9.2012 12:18:55

Re: Służba BHP a dodatkowe zadania

Dyskusję warto rozpocząć od stwierdzenia, że obszar Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest jedynym którego zakres działań i unormowań jest niemożliwy do określenia w stopniu wystarczającym. Występowały i będą występować konflikty pomiędzy Służbą BHP a Kierownictwem i Pracownikami produkcji dlatego praca tych Służb była niewdzięczna i uciążliwa oraz lekceważona przez pozostałą Załogę. Jest to stwierdzenie być może skrajne i nie dotyczy wszystkich obszarów produkcji ale jest prawdziwe. Normy prawne określone w Rozporządzeniu muszą być szczegółowe i rygorystyczne ponieważ ich cel jest przejrzysty. Mają skierować uwagę pracowników na myślenie i zabezpieczenie swojego zdrowia w danych warunkach pracy. Nie wiem ale być może kierownik w podanym przykładzie był zbytnio blokowany w swoich zadaniach przez mało elastycznego Inspektora BHP. Do pracy kierowniczej w BHP potrzebni są praktycy produkcyjni którzy na własnej skórze i doświadczeniach odczuli wszystkie możliwe zagrożenia. Warto może pomyśleć aby w tej dziedzinie wspierać zatrudnienie ludźmi blisko emerytur.

Re: Służba BHP a dodatkowe zadania

wojtek

29.6.2011 18:59:59

Re: Służba BHP a dodatkowe zadania

kierownik działu nie może wykonywać zadań inspektora bhp ,bo sam siebie nie powinien kontrolować.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ