Spadek po matce, która wyszła za mąż

Pytanie:

Moja matka wyszła w 1991 r. za mąż za wdowca, który miał 4 dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa - właściciela gospodarstwa rolnego wraz z domem. Zamieszkali w mieszkaniu mojej matki w mieście a gospodarstwo prowadził jeden z synów. Moja matka zmarła w 1999 r. i ojczym wrócił na swoje gospodarstwo. Ja jako jedyny syn nie wnosiłem o stwierdzenie praw do spadku po zmarłej matce. Ojczym zmarł w 2006 r. W czasie trwania małżeństwa istniała wspólnota majątkowa. Ja mieszkałem cały czas w innej miejscowości utrzymując dobre kontakty z ojczymem. Obecnie żyje jeszcze 2 Jego dzieci oraz Jego synowa. Przed śmiercią zapisał prawdopodobnie gospodarstwo córce. Jaka jest moja sytuacja prawna w kwestii dziedziczenia po mojej matce (jestem jedynym spadkobierca) biorąc pod uwagę, że nie byto prowadzone żadne postępowanie spadkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

To z chwilą śmierci. a nie z chwilą przeprowadzania sądowego postępowania po zmarłym majątek należący do spadkodawcy przechodzi na spadkobierców.

Jeżeli Pana matka nie pozostawiła testamentu, to po jej śmierci do spadku powołani byli jej spadkobiercy ustawowi – a więc Pan oraz jej mąż (Pana ojczym). Kwestie te omawia artykuł Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu? Państwa udziały w spadku wynoszą po ½. Do spadku po matce wejdzie majątek do niej należący – a więc jej majątek osobisty (czyli, między innymi majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa) oraz ½ majątku wspólnego małżonków (druga ½ pozostaje przy małżonku). Jeżeli Pańska matka zakupiła przed zawarciem małżeństwa mieszkanie to po jej śmierci – będziecie Państwo wraz z mężem matki posiadali udziały w tym mieszkaniu w wysokości ½. Z kolei, jeżeli dana rzecz została zakupiona już w trakcie małżeństwa i stanowiła majątek wspólny małżonków to po śmierci matki ½ udziału w tej rzeczy pozostaje przy mężu, a ½ wchodzi do spadku. W efekcie mąż zmarłej ma udziały ½+(½*½) w tej rzeczy, a Pan posiada w tym konkretnym przedmiocie udziały w wysokości ¼. Udziały należące do męża wejdą z kolei do spadku po tym mężu.

W wyniku samego zawarcia małżeństwa Pańska matka nie stała się właścicielką gospodarstwa rolnego ani domu należącego do wdowca jeszcze przed zawarciem małżeństwa z Pańską matką. Jeżeli więc nie przeniósł on własności (całego lub części) gospodarstwa rolnego czy domu na matkę, to gospodarstwo rolne ani dom nie wejdą w skład spadku po matce. Po zmarłym mężu Pańskiej matki nie dziedziczą z ustawy dzieci matki (chyba, że zostały one przysposobione). Żeby więc Pan mógł dziedziczyć po mężu matki, musiałby on sporządzić testament, w którym powołałby Pana do spadku. Udziały w przedmiotach, które odziedziczył mąż po matce wejdą do spadku po nim.

Prosimy również o zapoznanie się z treścią Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym  oraz Postępowanie w sprawie o dział spadkuPotrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: