Spadek po obywatelu niemieckim

Pytanie:

Moja Matka ma brata za granicą w Niemczech, który zmarł, był obywatelem Niemieckim zrzekł się obywatelstwa Polskiego w latach 60- tych wyjechał z żoną do Niemiec i tam się osiedlił. Brat mojej Matki miał czworo dzieci są oni już dorośli i mają swoje dzieci już niemieckie. Brat w ostatnich latach życia wszedł w separację ze swoją żoną i narobił sobie długów, zaciągnął kredyty w bankach niemieckich na poczet nowego mieszkania i innych rzeczy, nie mieszkał razem z żoną. Jego żona i dzieci oraz wnuki chcą się zrzec aktywów i pasywów. Czy moja Matka jako siostra będzie odpowiadać za długi brata, jeżeli rodzina od zmarłego brata zrzeknie się aktywów i pasywów? Jak wygląda to w prawie Unii Europejskiej, jeżeli moja Matka jest obywatelem Polskim? Jak wygląda to z mocy prawa polskiego? Czy moja Matka ma zrzec się notarialnie aktywów i pasywów za zmarłego brata niebędącym obywatelem Polskim?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wedle prawa polskiego rodzeństwo spadkodawcy może po nim dziedziczyć w zbiegu z małżonkiem i rodzicami spadkodawcy, jeśli spadkodawca nie miał zstępnych (lub jeśli zrzekli się spadku).

Podstawowym pytaniem w przedstawionym stanie faktycznym jest to czy prawo polskie będzie miało zastosowanie w przedstawionym przypadku. Zgodnie z art. 1108 § 1 kodeksu postępowania cywilnego jurysdykcja sądów polskich rozciąga się na sprawy spadkowe jeżeli spadkodawca w chwili śmierci miał obywatelstwo polskie lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, zamieszkiwał w Polsce. Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli śmierć obywatela polskiego nastąpiła w Polsce. Z przepisu powyższego wynika zatem, że sprawa spadkowa ojca Pana/ Pani matki w ogóle nie będzie podlegała rozpatrywaniu przez sądy polskie (jeśli zmarły nie pozostawił nieruchomości w Polsce). Ponadto, ustawa Prawo prywatne międzynarodowe w art. 34 stanowi, iż w sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci. Oznacza to, że w myśl prawa polskiego w razie śmierci spadkodawcy nieposiadającego obywatelstwa polskiego polskie prawo spadkowe nie będzie wobec tej osoby miało zastosowania. W tej sytuacji o możliwości zrzeczenia się spadku po zmarłym bracie będzie decydowało prawo obce. Obywatelstwo Pana/ Pani matki nie będzie w tej sytuacji miało żadnego znaczenia.

Prawo unijne nie zawiera w obecnej chwili przepisów harmonizujących czy też ujednolicających prawo spadkowe w innych krajach członkowskich. Każde z państw kieruje się więc własnymi, wewnętrznymi zasadami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: