Sposób na uniknięcie rozbiórki

Pytanie:

Wystąpiłem o warunki i decyzję i dostałem decyzję na postawienie garażu na swoim terenie. Nie dopełniłem jednak formalności związanych z uzyskaniem zgody na postawienie go i nie mam projektu. Ktoś mnie podkablował i przyszedł Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i powiedział że wyda decyzję nakazującą jego rozbiórkę. Ja w między czasie wystąpiłem ponownie o wydanie decyzji i teraz zrobię już projekt i wszystkie inne wymogi. Czy można się jakoś uchronić przed nakazem rozbiórki? Wszystkie potrzebne dokumenty będę miał w ciągu tygodnia.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli na budowę określonego obiektu budowlanego wymagane jest uzyskania pozwolenia na budowę, budowa musi być jeszcze dodatkowo poprzedzona decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozumiemy, że otrzymał Pan/i pozytywną decyzję wzizt, natomiast nie uzyskał Pan/i pozwolenia na budowę, które w tej sytuacji było wymagane. Rozumiemy, że do budowanego przez Pana garażu jest wymagane pozwolenie na budowę (Kiedy budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym), a Pan wybudował ten garaż bez takiego pozwolenia. Nie można w takiej sytuacji uchronić się od nakazu rozbiórki. Ponadto nie jest możliwe zgodne z prawem uzyskanie w Pana sytuacji wszelkich wymaganych dokumentów. Zgodnie z prawem budowlanym do wybudowania garażu niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę takiego garażu. Wybudowanie garażu bez uzyskania pozwolenia na budowę, albo odstępstwo od decyzji i realizacja budowli wg innych parametrów jest klasycznym przykładem samowoli budowlanej i zrealizowanie takiej inwestycji uzasadnia zastosowanie sankcji przewidzianej art. 48 wskazanej ustawy. Niedopełnienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy i zrealizowanie obiektu bez dopełnienia tych warunków skutkuje wydaniem decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu na podstawie art. 48 ustawy z 1994 r. Prawo budowlane. Okoliczności takie jak to, że przedmiotowy obiekt powstał w miejsce poprzednio rozebranego, jak też jest potrzebny skarżącej na inne cele niż garażowanie, nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, skoro wystarczającą przesłanką do zastosowania art. 48 Prawa budowlanego jest stwierdzenie samowoli budowlanej. Nawet bowiem gdyby rzeczywiście okazało się, że przygotowano dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę przedmiotowego garażu, lecz nie uzyskano takiego pozwolenia i zrealizowano obiekt w warunkach tzw. samowoli budowlanej, to fakt posiadania ww. dokumentacji nie powodowałby, iż budowa była legalna. Ponadto należy wskazać, że prawo budowlane nie zna instytucji legalizacji samowoli budowlanej. Ponadto z art. 110 kpa wynika moc wiążąca decyzji administracyjnej dla organu, który ją wydał. Oznacza to, że jeżeli wydana została decyzja zawierająca orzeczenie o rozbiórce przedmiotowego garażu, to ta moc wiążąca decyzji o rozbiórce stanowi, jeszcze nawet przed jej wykonaniem, przeszkodę udzielenia pozwolenia na budowę tego obiektu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Katarzyna Wiśniew

27.11.2011 19:46:30

Re: Sposób na uniknięcie rozbiórki

Sąsiad nielegalnie pobudował budynek gospodarczy na granicy i w najniższym punkcie terenu, gdzie wcześniej wykonany by powierzchniowy kanał który odprowadzał wody opadowe i pośniegowe z mojej i wyżej położonych działek. Podczas budowy sąsiad podniósł teren i zlikwidował stary kanał co skutkuje zalewaniem mojej posesji i budynków gospodarczych. Pierwszą decyzją była decyzja rozbiórki budynku ale po odwołaniu się naliczono sąsiadowi opłatę legalizacyjną, którą wpłacił. Zawiadomiono mnie iż sąsiad wniósł opłatę i zostanie cofnięte wstrzymanie budowy i wydanie decyzji. Nie wiem na jakich warunkach może być wydana decyzja i czy urzędnicy powinni wziąć pod uwagę warunki i wydać nakaz wykonania przez budynek kanału, który by odprowadzał wody opadowe z mojej działki. Czy mogę żądać wykonania kanału? bardzo proszę o jak najszybszą odpowiedź. Dziękuję!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: