Sposób wymierzania opłat za wodę

Pytanie:

Czy administracja może dokonywać rozliczenia wody w bloku na podstawie wodomierza znajdującego się w mieszkaniu i doliczać do każdego mieszkania stratę wody wynikającą z odczytu wodomierza głównego?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Umowa ta powinna zawierać w szczególności postanowienia dotyczące sposobu wzajemnych rozliczeń. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się co do zasady na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. W przypadku jednak zaopatrzenia mieszkań w osobne wodomierze umowa z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym może określać, że rozliczenia wody będą dokonywane na podstawie tych wodomierzy, następnie nastąpi porównanie stanu zużytej wody wykazanego przez te wodomierze i wodomierz główny. Stratę wody wynikającą z odczytu wodomierza głównego doliczy się zaś do każdego mieszkania. Możliwe jest więc dokonywanie przez administracę takiego rozliczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Roman

11.2.2012 21:29:43

Re: Sposób wymierzania opłat za wodę

Witam mam problem i proszę o rade. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa nie miała nigdy ustalonego regulaminu i podjętej uchwały w sprawie rozliczania wody tz. ubytków było to w czasie od 2009 do do 2011r miedzy licznikiem głównym a licznikami w mieszkaniach, a zarządca sam narzucił sposób rozliczania wody według własnego doświadczenia / rozliczał procentowo w stosunku do zużycia/. Przy sprawozdaniu rocznym nieczytelnie i niezrozumiale było przedstawione rozliczenie ubytków wody. Była ona dodana do zużycia wody w lokalu jako ogólna kwota do zapłaty. Nie podany był ani udział procentowy i system rozliczenia. Właściciele nie byli świadomi że brak jest uchwały dotyczącej rozliczenia ubytków wody co roku płacili i na zebraniu rocznym wspólnoty zatwierdzali roczne rozliczenie. Jako, że najwięcej z właścicieli płaciliśmy za te ubytki po bliższym zapoznaniu się z informacjami na Internecie i przedstawieniu sprawy na zebraniu wspólnoty okazało się jak powyżej ,że zarządca samowolnie podjął taką decyzję sugerując , że podczas zebrań wspólnoty nikt się takiemu rozliczaniu nie sprzeciwił. Uchwałę podjęto dopiero podczas zebrania właścicieli lokali na rok 2012. Wspólnota składa się z 12 właścicieli są to osoby w starszym wieku zamieszkałe przeważnie samotnie. Uchwała podjęta została na dotychczasowych zasadach choć ja się nie zgodziłam. Czy zarządca miał prawo w taki sposób pobrać opłatę za ubytki wody od właścicieli nie mając uchwały i regulaminu na sposób rozliczenia, opierając się tylko z doświadczenia w prowadzonych innych nieruchomości? Czy możemy zadąć od zarządcy zwrotu pobranych kwot sięgających prawie 2tyś. W jaki sposób możemy wyegzekwować swoje prawo do nie płacenia za te straty wody w sposób jaki podjęła wspólnota . Bo za swoja zgodnie z licznikiem płacimy. Czy musimy się dostosować do większości wspólnoty uważamy ze takie rozliczenie jest nie sprawiedliwe.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: