Sprawdzenie rejestracji znaku towarowego

Pytanie:

W jaki sposób mogę sprawdzić czy ktoś już nie zastrzegł takiej nazwy lub znaku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 228 ustawy Prawo własności przemysłowej dla dokonywania wpisów o udzielonych patentach, prawach ochronnych i prawach z rejestracji Urząd Patentowy prowadzi: 1) rejestr patentowy, 2) rejestr wzorów użytkowych, 3) rejestr wzorów przemysłowych, 4) rejestr znaków towarowych, 5) rejestr oznaczeń geograficznych, 6) rejestr topografii układów scalonych. Powyższe rejestry są jawne, a więc każda osoba ma prawo wglądu do takiego rejestru. W związku z tym domniemywa się, że każdemu znana jest ich treść. Sprawdzenie więc, czy dana nazwa lub znak towarowy nie zostały już zastrzeżone wymaga wglądu do właściwego rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY