e-prawnik.pl Porady prawne

Sprostowanie omyłek rachunkowych

Pytanie:

Uzasadnienie postanowienia o podział majątku posiada błędne wyliczenia rachunkowe. Czy zarzut w sprawie błędnych wyliczeń rachunkowych unieważnia całe postanowienie czy tylko części wskazanych w zarzucie błędów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprostowanie omyłek rachunkowych

11.3.2011

Na takie przypadki ustawodawca przewidział procedurę sprostowania błędów rachunkowych określone w art. 350 kpc. Przepis ten znajdzie oczywiście odpowiednie zastosowanie do postępowania nieprocesowego.

Art. 350 kpc stanowi, że sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Wniosek o sprostowanie może także złożyć strona (interwenient uboczny, prokurator, organizacja społeczna, inspektor pracy, rzecznik konsumentów). Wniosek taki wymaga rozpoznania i w razie nieuwzględnienia podlega oddaleniu.

Omyłka w rachunku może powstać np. przy zliczaniu wysokości łącznie dochodzonych roszczeń lub elementów poszczególnych ich pozycji. Błąd rachunkowy jest błędem popełnionym w działaniach arytmetycznych (postanowienie Sądu Najwyższego z 21 czerwca 1967 r.).

Ustalenie błędu w rachunku może wymagać sprawdzania rachunków powołanych w uzasadnieniu i w jego rezultacie sprostowania sumy podanej w sentencji (por. orz. SN z 30 sierpnia 1972 r., I PZ 40/70, LexPolonica nr 322570 z glosą W. Siedleckiego, NP 1973, nr 3, s. 443; por. też J. Krajewski, Glosa do orz. SN z 30 sierpnia 1972 r., I PZ 40/70, LexPolonica nr 322570, OSPiKA 1973, nr 7-8, s. 334 i n.)

Samo postanowienie o sprostowaniu omyłek rachunkowych nie może prowadzić do merytorycznej zmiany orzeczenia, ale twierdzenia, jakoby miałoby to wpływać na unieważnienie postanowienia nie jest uzasadnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ