Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Pytanie:

Jakie wymogi musi spełniać sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Elektroniczne postępowanie upominawcze charakteryzuje niemal zupełnym odformalizowaniem procedury dochodzenia roszczenia. Minimalny formalizm dotyczy przy tym także złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w tym postępowaniu. Zgodnie z art. 50535 Kodeksu postępowania cywilnego sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się. A zatem wystarczy sporządzenie pisma procesowego zawierającego sprzeciw co do zasadności wydania nakazu zapłaty. Powodów sprzeciwu nie trzeba uzasadniać. Sprzeciw musi zostać nadany w placówce operatora publicznego poczty w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty. Na skutek prawidłowego złożenia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc a sąd przekazuje sprawę do sądu właściwego miejscowo. Sąd, któremu przekazano sprawę podejmuje postępowanie we właściwym trybie i sprawa w rzeczywistości odbywa się od samego początku.

Sprzeciw nie podlega opłacie sądowej. Należy go wysłać na adres: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny (e-Sąd) Boczna Lubomelskiej 13; 20-070 Lublin.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.4.2012

  Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie roszczenia pieniężnego lub innego. W tym drugim przypadku, jeśli szczególny przepis to umożliwia. Jeżeli kwota, z którą zalega dłużnik nie przekracza (...)

 • 12.8.2016

  Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie (...)

 • 22.7.2016

  Koszty i czas dochodzenia wierzytelności

  Z punktu widzenia wierzycieli, w procesie dochodzenia wierzytelności, najistotniejsze są koszty, jakie wierzyciele muszą ponieść, by odzyskać należne im kwoty oraz czas odzyskiwania wierzytelności. (...)

 • 20.9.2017

  Umowna właściwość sądu

  Chcąc wystąpić z roszczeniem przeciwko naszemu dłużnikowi, musimy najpierw ustalić sąd do którego nasz pozew zostanie złożony. Często przy wyznaczeniu sądu według właściwości miejscowej (...)

 • 23.11.2017

  Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym (...)