e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Pytanie:

Jakie wymogi musi spełniać sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Elektroniczne postępowanie upominawcze charakteryzuje niemal zupełnym odformalizowaniem procedury dochodzenia roszczenia. Minimalny formalizm dotyczy przy tym także złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w tym postępowaniu. Zgodnie z art. 50535 Kodeksu postępowania cywilnego sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się. A zatem wystarczy sporządzenie pisma procesowego zawierającego sprzeciw co do zasadności wydania nakazu zapłaty. Powodów sprzeciwu nie trzeba uzasadniać. Sprzeciw musi zostać nadany w placówce operatora publicznego poczty w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty. Na skutek prawidłowego złożenia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc a sąd przekazuje sprawę do sądu właściwego miejscowo. Sąd, któremu przekazano sprawę podejmuje postępowanie we właściwym trybie i sprawa w rzeczywistości odbywa się od samego początku.

Sprzeciw nie podlega opłacie sądowej. Należy go wysłać na adres: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny (e-Sąd) Boczna Lubomelskiej 13; 20-070 Lublin.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ