Sprzeczność zarządzeń pracodawcy z prawem

Pytanie:

Czy pracodawca może wydawać zarządzenia lub regulaminy, które są niezgodne z ustawami lub rozporządzeniami? . Decydenci średniego szczebla niejednokrotnie nie są zainteresowani analizą tych zgodności. Twierdzą, iż jeśli pracodawca tak nakazuje, to mogę nawet popełnić nieświadomie przestępstwo w jego imieniu. Gdzie jest zatem granica \"ślepej\" wiary w decyzje pracodawcy? Czy można nawet zabić pracownika, gdy zarządzenie pracodawcy na to zezwala?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Tak więc, pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Ma także prawo, a nawet obowiązek, odmówić wykonania polecenia przełożonych, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Zatem nie ma wątpliwości, iż polecenia pracodawcy (kierownika średniego szczebla) nie mają charakteru bezwzględnego. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, to do pracownika należy ocena bezprawności polecenia przełożonego.

Jak wskazuje Maria Teresa Romer: Może on (pracownik - przyp. red.) wstrzymać się od wykonania polecenia, gdy wie, że jest ono bezprawne lub sprzeczne z treścią umowy o pracę, i zawiadomić o tym pracodawcę, a gdy polecenie zostało wydane przez samego pracodawcę lub osobę kierującą w imieniu pracodawcy pracownikami - powstrzymać się od wykonania takiego polecenia. Jak dalej wskazuje autorka: Obowiązek wstrzymania się od wykonania polecenia lub zawiadomienia istnieje tylko wtedy, gdy pracownik wie o jego bezprawności, sprzeczności z przepisami prawa (nie tylko prawa pracy) lub sprzeczności z umową. Przypuszczenia czy podejrzenia pracownika bezprawności polecenia nie stwarzają takiego obowiązku (Romer Maria Teresa - Prawo pracy. Komentarz. Warszawa 2005 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 1052).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: