Sprzedaż działki leśnej a podatek

Pytanie:

Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak, pod warunkiem, że grunt ten stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie utraci na skutek sprzedaży leśnego charakteru. Zwolnienie od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia od podatku przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (z wyłączeniem przychodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny). Jednocześnie przypomnieć należy, iż stosownie do art. 2 ust. 4 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 z późn. zm) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

  Leśnik, który wcześniej pobrał odprawę w związku z przejściem na rentę inwalidzką, po czym ponownie zatrudnił się w Lasach Państwowych, nie traci prawa do odprawy z tytułu przejścia (...)

 • Podatek od sprzedaży detalicznej dalej zawieszony

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (PSD), przedłożony przez ministra finansów. Zakłada on kontynuację zawieszenia (...)

 • Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • Jakie przychody nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Jednakże nie wszystkie rodzaje przychodów (...)

 • Podatek od sprzedaży detalicznej dalej zawieszony

  Proponowana nowelizacja ustawy przewiduje dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej. Konieczność przedłużenia zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej związana jest (...)

NA SKÓTY