Sprzedaż produktów wytworzonych w ramach WTZ

Pytanie:

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Równocześnie Stowarzyszenie prowadzi również Warsztaty Terapii Zajęciowej (o których mowa w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej). W ramach warsztatów, z materiałów zakupionych z dotacji, uczestnicy wytwarzają produkty. Stowarzyszenie zamierza rozpocząć sprzedaż powyższych produktów. Czy sprzedaż produktów wytworzonych przez uczestników w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sprzedaż przez stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą i będące podatnikiem VAT towarów wytworzonych w ramach warsztatów terapii zajęciowej jest odpłatną dostawą towarów na terytorium kraju wskazaną w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) i jako taka będzie ona podlegała opodatkowaniu VAT. Ponieważ stowarzyszenie jest już podatnikiem VAT, nie będzie mogło skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Urzędu Skarbowego w Dębicy w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 29 grudnia 2006 r., sygn. PO III 443-32/06, który rozpatrywał opodatkowanie VAT sprzedaż produktów przez warsztat działający przy stowarzyszeniu, wytwarzanych w ramach terapii zajęciowej podopiecznych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.2.2019

  Oznakowanie produktów bez GMO

  Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Proponowane przepisy (...)

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 19.7.2019

  Co kupisz bez GMO?

  Celem nowej ustawy jest wprowadzenie przepisów umożliwiających dobrowolne oznakowanie przez producentów żywności i paszy, wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie (...)

 • 30.11.2018

  Ułatwienie sprzedaży żywności przez rolników

  Nowelizacja poszerza możliwości zbywania żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego o zbywanie jej na rzecz podmiotów takich jak sklepy, restauracje, stołówki i (...)

 • 8.5.2007

  Faktury dla specyficznych kontrahentów

  Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mogą nie zawierać numeru NIP nabywcy. Poza tym podatnik zarejestrowany jako podatnik (...)