Sprzedaż produktów wytworzonych w ramach WTZ

Pytanie:

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Równocześnie Stowarzyszenie prowadzi również Warsztaty Terapii Zajęciowej (o których mowa w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej). W ramach warsztatów, z materiałów zakupionych z dotacji, uczestnicy wytwarzają produkty. Stowarzyszenie zamierza rozpocząć sprzedaż powyższych produktów. Czy sprzedaż produktów wytworzonych przez uczestników w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sprzedaż przez stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą i będące podatnikiem VAT towarów wytworzonych w ramach warsztatów terapii zajęciowej jest odpłatną dostawą towarów na terytorium kraju wskazaną w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) i jako taka będzie ona podlegała opodatkowaniu VAT. Ponieważ stowarzyszenie jest już podatnikiem VAT, nie będzie mogło skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Urzędu Skarbowego w Dębicy w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 29 grudnia 2006 r., sygn. PO III 443-32/06, który rozpatrywał opodatkowanie VAT sprzedaż produktów przez warsztat działający przy stowarzyszeniu, wytwarzanych w ramach terapii zajęciowej podopiecznych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 26.7.2017

  Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. paliw ciekłych

  Sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ustawy - Prawo energetyczne) należy składać w terminie 14 dni (...)

 • 8.5.2007

  Faktury dla specyficznych kontrahentów

  Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mogą nie zawierać numeru NIP nabywcy. Poza tym podatnik zarejestrowany jako podatnik (...)

 • 26.3.2013

  Sprzedaż wysyłkowa a podatek VAT

  Sprzedaż wysyłkowa jest na gruncie VAT szczególnym rodzajem dostawy towarów. Wbrew potocznemu znaczeniu, do sprzedaży wysyłkowej w rozumieniu VAT nie dochodzi w każdym wypadku, gdy towar jest wysyłany (...)

 • 8.6.2012

  Czy twój produkt jest bezpieczny? - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa produktów

  Jeżeli jesteś producentem lub dystrybutorem produktów z całą pewnością powinieneś zapoznać z tą poradą. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakłada bowiem na producentów i dystrybutorów (...)