Sprzedaż samochodu kupionego na licytacji

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów (PKD (2007) - 45.1.z, 45.19.z, 45.32.z, 45.40.z). Rozliczam się na podstawie KPiR, podatek liniowy, jestem płatnikiem VAT. Nie posiadam żadnego tytułu prawnego do nieruchomości, na której mógłbym otworzyć auto-handel. Zamierzam kupować samochody osobowe na publicznych licytacjach sądowych i administracyjnych w celu niezwłocznej ich dalszej odsprzedaży. Jako potwierdzenie zakupu samochodu, który należał do osoby fizycznej otrzymam protokół sprzedaży lub postanowienie o przyznaniu własności. Uważam, że w świetle VII dyrektywy VAT UE polskie przepisy VAT dyskryminują osoby będące w mojej sytuacji. Zmuszają mnie do naliczenia podatku VAT od towaru, w stosunku do którego nie mam prawa odliczyć VAT-u, bo zakup odbywa się na podstawie decyzji sądowej lub administracyjnej i nie otrzymam od organu sprzedającego faktury VAT. Nijak to się ma do neutralności VAT dla przedsiębiorcy. Zmusi mnie to też do doliczenia niewspółmiernie wysokiego narzutu, abym mógł odprowadzić VAT i uzyskać choćby minimalny zysk. Spowoduje to, że samochody, szczególnie te o niewielkiej wartości, przestaną być konkurencyjne cenowo. Ich cena sprzedaży będzie większa nawet o 90 procent od ceny zakupu (przy zachowaniu stałych kwotowo kosztów przygotowania do sprzedaży i stałej kwotowo marży). Ponieważ w dającej się przewidzieć przyszłości nie będę kupował samochodów o wartości przekraczającej 50 tysięcy zł, trudno też uznać te samochody jako towar luksusowy. W jaki sposób powinienem dokumentować sprzedaż takich samochodów, aby nie musieć naliczać klientowi VAT-u, którego nie mogę odliczyć przy zakupie - czy może tu mieć zastosowanie faktura VAT - MARŻA, czy też może powinienem wykreślić z ewidencji w/w działalność i przeprowadzać te transakcje jako osoba fizyczna i rozliczać je wg PIT-5 (czy US po którejś transakcji nie uzna tego jednak za działalność gospodarczą, bo wtedy wrócę do problemu z pierwszej części pytania)?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż samochodu kupionego na licytacji

Najlepszym sposobem uniknięcia konieczności opodatkowania sprzedaży samochodów przez podatnika VAT jest skorzystanie ze zwolnienia z VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Aby jednak skorzystać z tego zwolnienia, okres używania samochodu przez podatnika dokonującego dostawy musi wynieść co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Zatem podatnik musiałby się wstrzymać ze sprzedażą co najmniej pół roku od nabycia.

Niestety nie ma możliwości - głównie ze względu na zakładaną częstotliwość czynności - aby taką działalność uznać za nieopodatkowaną VAT (dokonywaną jako osoba prywatna). Taka próba z pewnością zostałaby zakwestionowana przez organy podatkowe.

Podatnik może natomiast rozliczać się ze sprzedaży samochodów używanych nabytych od nie-podatników VAT (o ile nie korzysta z powyższego zwolnienia z VAT) na zasadzie opodatkowania marży, na zasadach określonych w art. 120 ustawy o VAT. W przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest wówczas marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika