Status prawny deklaracji wekslowej

Pytanie:

Jestem w posiadaniu weksla \"in blanco\", którego wystawcą jest mój dłużnik. Jednak ani ja, ani mój dłużnik nie mamy żadnej deklaracji wekslowej. Czy jest ona konieczna? Czy mogę na podstawie tego weksla egzekwować należności? Jeśli tak, to czy istnieje górna granica, na którą mogę ten weksel wypełnić? (Dłużnik jest mi winien 170 tys. złotych od listopada ub.roku)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wystawienie weksla in blanco jest poprzedzone zawarciem porozumienia między dłużnikiem a osobą, której weksel jest wręczony. Porozumienie może zostać osiągnięte w sposób wyraźny lub dorozumiany - nie jest wymagana dla niego żadna szczególna forma. Porozumienie to, jeżeli zawarto je na piśmie, zwane jest zwykle deklaracją wekslową. Określa ona, jaką treścią odbiorca weksla może wypełnić weksel in blanco. Pisemna deklaracja jest jedynie formą zabezpieczenia dłużnika przed tym, aby weksel został uzupełniony zgodnie z jego rzeczywistym zobowiązaniem. Nie jest ona natomiast koniecznie wymagana przy egzekwowaniu zapłaty. Jeżeli dłużnik wydał weksel in blanco bez żadnych wskazówek co do jego uzupełnienia, należałoby zbadać zgodny zamiar stron co do tego, jakie zobowiązanie zabezpiecza ten weksel. Prawo wekslowe nie przewiduje żadnej maksymalnej sumy, która może być dochodzona z weksla in blanco. (Artykuł 10 prawa wekslowego - Dz.U.1936.37.282).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Koniec deklaracji VAT 7 i VAT 7-K

  Od 1 kwietnia 2020 r. duzi podatnicy nie będą składali deklaracji VAT. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy przestaną składać deklaracje VAT od 1 lipca 2020 r., czyli zamiast (...)

 • Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

  Spółka cywilna jest umową pomiędzy osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi, na podstawie której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia celu gospodarczego przez (...)

 • Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

NA SKÓTY