Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Pytanie:

Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech z zerową stawką. Wiem, że sprzedając do krajów UE nie odprowadzam 22% VAT od sprzedaży.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim należy podkreślić, że zastosowanie stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów możliwe jest jednak pod pewnymi warunkami. Po pierwsze dana dostawa musi być wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, a więc musi to być dostawa realizowana przez polskiego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE (zgodnie bowiem z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE). Po drugie, muszą być spełnione dalsze warunki podlegania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawce podatku 0%, wynikające z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty (np. do Rosji, Bułgarii) w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz. Stawka VAT w przypadku eksportu towarów wynosi 0% (art. 41 ust. 4 ustawy o VAT). Warunkiem koniecznym do zastosowania stawki 0% w eksporcie jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (np. dokument celny potwierdzony przez urząd celny wyjścia).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 16.8.2018

  Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem.

 • 14.9.2017

  Wyższa płaca minimalna w 2018 r.

  2100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 (...)

 • 29.5.2019

  Płaca minimalna w górę?

  2450 złotych w 2020 roku – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłożyło Radzie Ministrów propozycję minimalnego wynagrodzenia.