Stawka VAT przy zakupie hali produkcyjnej

Pytanie:

Jaki VAT obowiązuje przy zakupie (pod działalność gospodarczą): - wiaty tzn. hala produkcyjna na słupach bez fundamentów, - budynku socjalno-sanitarnego w surowym stanie, - placu utwardzonego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawową stawką podatku VAT jest stawka 22%. Aby możliwe było zastosowanie stawki innej niż 22% przepisy muszą przewidywać taką możliwość w stosunku do danego towaru lub usługi. Niestety, na podstawie tak ogólnie sformułowanego pytania trudno jednoznacznie przesądzić czy którykolwiek z wymienionych towarów korzysta ze stawki obniżonej lub zwolnienia (tym niemniej z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że wymienione towary opodatkowane będą stawką 22%).

Wskazać należy, że w przypadku budynków przepisy przewidują zwolnienie wyłącznie wówczas, gdy przedmiotem dostawy są budynki stanowiące budownictwo mieszkaniowe (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług).

W przypadku gruntów zwolniona jest natomiast od podatku dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie nie jest wykluczone zastosowanie zwolnienia (dotyczy to raczej wyłącznie wiaty, gdyż w przypadku budynków za używane uważa się budynki, jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat) w oparciu o przepisy dotyczące dostawy towarów używanych. Warunkiem koniecznym jest jednak w tym wypadku, aby sprzedawcy przy nabyciu tych towarów nie przysługiwało prawo do odliczenia (por. art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: