Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny

Pytanie:

Jaka jest różnica między świadczeniem a zasiłkiem pielęgnacyjnym

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawową różnicą między oboma instytucjami jest to, że zasiłek przysługuje tej osobie, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a zatem zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie, która ukończyła 75 lat.
  4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

natomiast świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom sprawującym stałą lub długotrwała opiekę nad osobą, która takiej opieki wymaga. Odmienny jest zatem krąg podmiotów (osób) uprawnionych do skorzystania z wyżej wymienionych świadczeń. W pierwszym przypadku jest to sama osoba wymagająca opieki, w drugim zaś osoby tą opiekę sprawujące.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: