Zwolnienie lekarskie w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie:

"Czy jeśli zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy to czy na ten okres lekarz musi cały czas wystawiać zwolnienie lekarskie? Czy nadal potrzebne jest zwolnienie lekarskie do przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego?"

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie lekarskie w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Świadczenie jest przyznawane na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie na podstawie zaświadczenia lekarskiego, tzw. L-4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie lekarskie wystawia się w razie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny.

Jednocześnie po 30 dniach niezdolności do pracy prowadzący leczenie, przed wystawieniem ubezpieczonemu zaświadczenia lekarskiego o dalszej niezdolności do pracy, ocenia jednocześnie, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - wypełnia wniosek o rehabilitację leczniczą, według wzoru ustalonego w przepisach odrębnych.  Ponadto nie później niż na 60 dni przez zakończeniem okresu zasiłkowego lekarz przeprowadza badanie i ocenia, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia np. zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Stosownie do wyników oceny lekarz prowadzący leczenie wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, informując ubezpieczonego o potrzebie niezwłocznego zgłoszenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.  Naszym zdaniem okres świadczenia rehabilitacyjnego również jest okresem czasowej niezdolności do pracy i z tych względów lekarz powinien wystawić zwolnienie ZUS ZLA (dawniej L-4). Jak jednak wynika z ostatnich wypowiedzi lekarzy orzeczników ZUS - u, nie ma konieczności wystawiania w tym przypadku zwolnienia ZUS ZLA.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika