Szerokość dojść i dojazdów

Pytanie:

Ile metrów powinien mieć trakt pieszo - jezdny i na jakich warunkach może mieć mniej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładając, że pytanie ma związek z planowanym wzniesieniem budynku. W takim razie należy odnieść się do rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Zasadniczo do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. Możliwe jest jednak, jak mowa o tym w pytaniu, zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego. Musi on mieć jednak minimalną szerokość 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

Jeżeli do budynków i związanych z nim urządzeń potrzebny jest dojazd, to jego funkcję może spełniać dojście. Szerokość takiego dojścia wynosić musi minimum 4,5 m. Należy też pamiętać, że dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku. Ważne jest także, by do wejść (np. drzwi) do budynku wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej zapewnione były dojścia o szerokości 1,5 m, w tym jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Powołane rozporządzenie nie zawiera, oprócz wyżej wskazanych, sposobów zmniejszenia wymaganych parametrów.

Jedyną możliwością pozostaje więc upoważnienie do wyrażenia przez organ architektoniczno-budowlany na odstępstwo od oznaczonych warunków technicznych. Upoważnienia takiego udziela minister infrastruktury. O wydanie takiego upoważnienia wnioskuje organ. Zgoda na odstępstwo może być wydana, jeżeli zachodzą przypadki szczególnie uzasadnione. Nie może to jednak powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych, nie może powodować ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska. Muszą być też spełnione określone warunki zamienne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY