Termin przechowywania akt przez prokuraturę

Pytanie:

Przez jaki okres prokuratura ma obowiązek przechowywać akta sprawy posiadające znamiona przestępstwa lub występku w przypadku umorzenia dochodzenia z uwagi na zgon sprawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Akta umorzonych (bez względu na przyczynę) śledztw lub dochodzeń w sprawach o zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne, przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, wolności sumienia i wyznania, przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, przestępstwa handlu ludźmi, propagowania totalitaryzmu, udziału w grupie przestępczej, ujawniania tajemnicy państwowej, w sprawach o pewne przestępstwa przewidziane przez ustawę o stanie wojennym oraz w sprawach o wyjątkowym znaczeniu ze względu na zebrany materiał w śledztwie lub dochodzeniu bądź występujące w sprawie osoby – przechowuje się przez 30 lat, po czym są one przekazywane do archiwum państwowego.

W przypadku pozostałych przestępstw reguły przechowywania akt spraw umorzonych z powodu śmierci sprawcy przedstawiają się następująco:

 • dla akt śledztw ustalono okres przechowywania na 40 lat w sprawach o zbrodnię zabójstwa oraz 30 lat w przypadku innych zbrodni.
 • dla akt spraw, gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, ustalono okres przechowywania akt na 25 lat
 • gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat, akta są przechowywane przez 20 lat. 
 • w sprawach umorzonych o pozostałe występki okres przechowania wynosi 10 lat.

Po upływie tych terminów akta są niszczone.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 22.1.2018

  Akta pracownicze nie tak obciążające dla pracodawców

  Ustawa  o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją skraca z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej (...)

 • 4.6.2019

  Jaką dokumentację pracowniczą musi prowadzić pracodawca?

  Pojęcie dokumentacji pracowniczej obejmuje akta osobowe pracowników oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy związane (...)

 • 26.6.2017

  Termin na uzupełnienie braków formalnych

  W wyniku nowe­lizacji przepisów Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje teraz, że organ może wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni. Termin taki pozwala (...)

 • 27.2.2012

  Terminy wystawiania faktur VAT

  Ogólny termin wystawienia faktury jest dość istotny w aspekcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ obowiązek – w razie wystawienia faktury – powstaje z chwilą jej wystawienia, (...)