termin składania deklaracji CIT-2, VAT-7

Pytanie:

"Podpisanie aktu założycielskiego spółki z o.o. nastąpiło 23.01.06 r. Zgłoszenie do KRS 06.03.06 r. i zgłoszenie rejestracyjne do Urzędu Skarbowego: NIP-2, VAT-R miało miejsce 06.03.06 r., gdzie podana była data rozpoczęcia działalności 15.03.06 r. Od kiedy, za jaki miesiąc należy złożyć pierwsze deklaracje CIT-2 i VAT-7. Prosimy o podanie podstawy prawnej. "

Odpowiedź prawnika: termin składania deklaracji CIT-2, VAT-7

Pierwsze deklaracje, zarówno dla podatku od towarów i usług (VAT-7), jak i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) spółka powinna złożyć za marzec w kwietniu, zgodnie z zasadą, że deklarację należy założyć do wskazanego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Deklarację CIT-2 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, spółka powinna złożyć w terminie do 20 kwietnia za okres 15 marzec 2006 do 31 marzec 2006. Szczegółowe regulacje w zakresie obowiązków podatnika związanych ze składaniem deklaracji dla podatku dochodowego od osób prawnych zawarte są w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm).

Wskazany przepis prawa stanowi w art. 25 ust. 1: „Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.” Odpowiednio ust. 2 stanowi, że: „Deklaracje i zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego składa się i uiszcza w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok

Warto zaznaczyć, że deklarację CIT-2 podatnik ma obowiązek złożyć nawet w sytuacji, gdy występuje strata za dany okres rozliczeniowy.

W odniesieniu zaś do podatku od towarów i usług to spółka obowiązana jest do złożenia VAT-7 w terminie do 25 kwietnia br. Składana deklaracja będzie sporządzona za okres: marzec 2006. Obowiązki podatnika w zakresie składania deklaracji VAT-7 wynikają z uregulowań zawartych w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm.). Wskazany artykuł stanowi: „Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.”


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika