e-prawnik.pl Porady prawne

Termin wydania dziennika budowy

Pytanie:

Otrzymałem pozwolenie na budowę, lecz starostwo nie chce dać mi dziennika budowy (podbić i nadać numer) twierdząc, że muszą minąć 2 tygodnie od otrzymania tzw. zwrotek pism (informacji pozwolenia na budowę) wysłanych do moich sąsiadów (sąsiadujących z placem budowy). Dziennik budowy jest mi potrzebny do decyzji kredytowej. Czy jest to zgodne z prawem - proszę o podstawę? Czy bank może wymagać dziennika budowy do podpisania umowy kredytowej (jako warunku udzielenia kredytu)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Termin wydania dziennika budowy

7.12.2006

Przepisy dotyczące dziennika budowy zawiera ustawa Prawo budowlane oraz rozporządzenie wykonawcze Ministra Infrastruktury do tej ustawy - w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Zgodnie z tym ostatnim aktem prawnym (§ 4) inwestor występuje do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, o wydanie dziennika budowy.

Organ, który wydał pozwolenie, wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953).

Starostwo ma rację twierdząc, że jeszcze nie może Panu wydać dziennik budowy, gdyż decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest ostateczna. Decyzja jest ostateczna, jeżeli żadna ze stron postępowania nie odwoła się od niej. Sąsiedzi mogą złożyć odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia im decyzji. Przepisy nie regulują tego, jakich dokumentów może żądać bank przed podpisaniem umowy kredytu. Oczywiście muszą być to dokumenty mające związek z kredytem, który ma Pan otrzymać. Mogą to być np. dokumenty pozwalające na określenie Pana zdolność kredytowej czy gwarantujące zgodne z umową wykorzystanie środków kredytowych. Ten ostatni cel ma prawdopodobnie spełnić dostarczenie do banku dziennika budowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ