Termin wykonania naprawy gwarancyjnej

Pytanie:

"Czy można wymagać od sprzedawcy realizacji gwarancji w ciągu 14 dni, mimo iż termin w warunkach gwarancji nie został określony? "

Odpowiedź prawnika: Termin wykonania naprawy gwarancyjnej

Jeżeli strony nie uzgodniły indywidualnie w umowie gwarancji, w jakim terminie gwarant jest zobowiązany do zrealizowania roszczenia wynikającego z umowy gwarancji - należy stosować w tym zakresie ogólne normy prawa. W omawianej sytuacji chodzi o normę określoną w art. 580 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą gwarant jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie. Ustawodawca posłużył się tutaj konstrukcją klauzuli niedookreślonej "odpowiedni termin". W myśl poglądów judykatury (np. wyrok SN z 14 maja 1979; II CR 131/79,OSNC 1980/2/23, wyrok SN z 20 maja 2003; III CKN 1200/2000, LexPolonica nr 1629467) odpowiednim terminem do wykonania przez gwaranta jego obowiązków jest okres niezbędny w normalnym toku postępowania do dokonania naprawy lub wymiany rzeczy, nie zaś okres wynikający z możliwości faktycznych gwaranta. "Odpowiedni termin" jest to zatem termin realnie niezbędny do wykonania konkretnego zobowiązania wynikającego z umowy gwarancyjnej w danych okolicznościach. Jeżeli zatem można obiektywnie uznać, że termin 14 dni w zaistniałej sytuacji jest terminem, w którym gwarant mógłby wykonać swoje zobowiązanie, gdyby dołożył należytej staranności - należy uznać, że można domagać się zrealizowania zobowiązania gwarancyjnego w tym terminie.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika