Termin wymagalności ekwiwalentu za urlop

Pytanie:

W jakim terminie po rozwiązaniu umowy o pracę zakład pracy ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego w dniu rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy - czyli w chwili jego ustania. Od tego momentu roszczenie o wypłatę ekwiwalentu jest wymagalne. Z dniem powstania prawa do ekwiwalentu rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczenia  o ekwiwalent. Termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY