Treść uprawnień budowlanych w specjalości konstrukcyjno- budowlanej

Pytanie:

Do czego uprawniają zdobyte uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do
kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

1) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu lub
2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego                                                                           w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie
uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym
o kubaturze do 1000 m3 oraz:

1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości
kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym
gruncie nośnym;
3) przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
4) niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
5) niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Józef Wardyński

26.11.2014 13:39:22

Re: Treść uprawnień budowlanych w specjalości konstrukcyjno- budowlanej

Witam! Powyższe wyjaśnienia dotyczące zakresu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej odnoszą się do uprawnień nadanych w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy. Posiadam "Decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" wydanej na podstawie "Rozporządzenia MGTiOŚ z 20 lutego 1975 r.", z dnia 17.01.1984 r. Jestem technikiem budowlanym. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu uprawnień dotyczących kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, jak również zakresu dotyczącego sporządzania projektów budowlanych i adaptacji projektów typowych. Pozdrawiam! Józef Wardyński


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: