Uczestnicy egzekucji z nieruchomości

Pytanie:

Czy dożywotnie użytkowanie i dożywotnia bezpłatna służebność mieszkania wpisana w III dziale księgi wieczystej są ograniczanymi prawami rzeczowymi? Czy osoba posiadająca wpisane takie prawo jest uczestnikiem postępowania w egzekucji z nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ograniczone prawa rzeczowe wymienione zostały w art. 244 § 1 Kodeksu cywilnego. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. Wyliczenie to stanowi zamknięty katalog praw rzeczowych i oprócz praw w tym przepisie wymienionych nie ma innych ograniczonych praw rzeczowych. Zarówno użytkowanie, jak i służebność osobista stanowią ograniczone prawa rzeczowe.

Zgodnie z art. 922 Kodeksu postępowania cywilnego uczestnikami postępowania oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, także organ, który zawarł umowę o użytkowanie wieczyste. Osoby wymienione w art. 922 kpc nie stają się uczestnikami postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa. Aby stać się uczestnikiem postępowania, osoba której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe musi zostać wskazana przez wierzyciela, albo sama zgłosić swoje prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: