e-prawnik.pl Porady prawne

Uczestniczenie w komisji BHP a czas pracy

Pytanie:

Czy przedstawiciel związków zawodowych powołany przez pracodawcę na posiedzenie komisji BHP w myśl art. 237 kp na co dzień zatrudniony w systemie równoważnych norm czasu pracy dla którego dzień posiedzenia jest dniem wolnym od pracy, zachowuje prawo do zaliczenia tego okresu do czasu pracy, wynagrodzenia i delegacji? Siedziba zakładu oddalona jest od miejsca stałego zatrudnienia i zamieszkiwania np. 100 km.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uczestniczenie w komisji BHP a czas pracy

10.2.2004

Zgodnie z art. 237[13] paragraf 2 Kodeksu pracy posiedzenia komisji powinny odbywać się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz w kwartale. Za czas nie przepracowany w związku z udziałem w posiedzeniu komisji pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia w tym przypadku jest to, aby obecność pracownika na posiedzeniu komisji powodowała, że nie wypełniał on nałożonych na niego na podstawie umowy o pracę obowiązków. Art. 237[13] paragraf 2 Kodeksu pracy stanowi wyjątek od ogólnej reguły z art. 80 Kodeksu pracy, który stanowi, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. W związku z tym, jeżeli dzień posiedzenia komisji BHP jest normalnie dniem wolnym dla pracownika powołanego do udziału w jej pracach, to Kodeks pracy nie daje podstaw do wynagrodzenia z tego tytułu. W skład komisji wchodzą pracownicy służby BHP, lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami, społeczny inspektor pracy, przedstawiciele pracowników - wybrani przez zakładową organizację związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - przez pracowników w trybie przyjętym w zakładzie pracy. Dlatego też powołanie na posiedzenie komisji BHP, przedstawiciela związków zawodowych wynika z zakresu jego obowiązków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ