Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pytanie:

Tata koleżanki przebywa i leczy się w szpitalu publicznym. Obsługa i podejście lekarzy do pacjentów - jak można się domyślić - jest marna. Istnieje potrzeba skonsultowania wyników przeprowadzanych badań z innym lekarzem. Jakie uprawnienia ma pacjent, który chce otrzymać kopie wyników swoich badań? Czy szpital ma obowiązek wydać je od ręki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Zgodnie z jego §18 ust. 1, lekarz udostępnia dokumentację pacjenta do wglądu lub umożliwia sporządzenie z niej wypisów, odpisów lub kopii, na koszt wnioskodawcy. Jeżeli dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu, lekarz wydaje dokumentację pacjentowi, innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych (§19).

Zgodnie z § 20 rozporządzenia, dokumentację udostępnia się w formie wypisów, odpisów lub kopii, chyba że uprawniony podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. W razie wydania oryginałów dokumentacji należy pozostawić kopię wydanej dokumentacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY