e-prawnik.pl Porady prawne

Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

Pytanie:

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami brak jest ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, które te nieruchomości zbywają. Czy w związku z tym włodarze miast i miasteczek mogą na zasadach powołanej na wstępie ustawy nabywać bez ograniczeń nieruchomości samorządów terytorialnych, których są gospodarzami?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

28.8.2006

W samej ustawie o gospodarce nieruchomościami rzeczywiście brak jest wyraźnego zakazu nabywania nieruchomości przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w drodze postępowania przetargowego. Jednakże obok ustawy należy do przetargów stosować także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU Nr 207 poz. 2108). W § 9 tegoż rozporządzenia czytamy, iż w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. Tymczasem, przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, wyznacza właściwy organ, czyli w odniesieniu do nieruchomości gminy właśnie wójt, burmistrz lub prezydent. Naszym zdaniem, stanowi to przeszkodę dla udziału tych osób w przetargu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ