Udzielenie pracownikowi kary nagany

Pytanie:

"Pracodawca udzielił pracownikowi kary nagany. Nagana została udzielona na piśmie, bezpośrednio po wysłuchaniu pracownika. Pracownik podnosi zarzut, że nagana nie mogła być udzielona tego samego dnia, kiedy został wysłuchany, w związku z czym jest bezprawna. Czy pracodawca może udzielić nagany w opisanej wyżej sytuacji i czy to jest zgodne z prawem? Czy pracodawca może anulować karę po np. miesiącu, a jeśli tak, to jak to w praktyce wygląda? Czy musi to zrobić na piśmie i czy wtedy z teczki akt osobowych usuwa się pismo o udzieleniu kary?"

Odpowiedź prawnika: Udzielenie pracownikowi kary nagany

Pracodawca może udzielić pracownikowi kary nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Pracodawca może udzielić kary nagany w terminie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Wcześniejsze wysłuchanie pracownika jest w tej kwestii obligatoryjne. Żaden przepis nie zabrania udzielenia kary nagany w tym samym dniu, kiedy miało miejsce wysłuchania pracownika, jeżeli udzielenie kary nastąpiło po tym wysłuchaniu. Jeżeli więc zachowanie pracownika uzasadniało udzielenie kary nagany, a także został zachowany termin 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia, ukaranie jest zgodne z prawem.

Skutki ukarania pracownika karą nagany ustają po roku od ukarania w przypadku nienagannej pracy tego pracownika. Usunięcie skutków nagany polega na usunięciu z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. Oprócz formalnej czynności pracodawcy polegającej na usunięciu z akt osobowych pracownika informacji o ukaraniu nie jest konieczne składanie przez pracodawcę innych oświadczeń celem uznania kary za niebyłą.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika