e-prawnik.pl Porady prawne

Umieszczenie długu w spisie inwentarza

Pytanie:

Czy w interesie wierzyciela jest dopilnowanie wpisu do spisu z inwentarza po zmarłym dłużniku swojej wierzytelności? Stan czynny spadku wtedy się przecież zmniejszy. Czy jeżeli w spisie jest więcej długów to, w jakiej kolejności powinni je spłacać spadkobiercy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umieszczenie długu w spisie inwentarza

23.11.2006

Z pytania wynika, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkodawca ma obowiązek zapłaty długów ujętych w spisie inwentarza oraz nieujętych w spisie, ale mu znanych. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za nie spłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił.

W sytuacji gdy wartość stanu czynnego spadku jest niższa niż wartość długów spadkowych, spadkobierca powinien, mimo braku stosownego przepisu, kierować się kolejnością przewidzianą w  art. 1025 kpc (tak J. Pietrzykowski w: Kodeks cywilny..., s. 1954). 

Umieszczenie długu wpisie inwentarza leży w interesie wierzyciela, gdyż spadkobierca nie może wtedy zasadnie twierdzić, że o tym długu nie wiedział.

Za dług spadkowy spadkobierca odpowiada do wartości stanu czynnego spadku. Natomiast czysta wartość spadku jest istotna dla obliczenia wartości zachowku - to dopiero ona jest różnicą między aktywami spadku a jego pasywami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ