Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

Pytanie:

Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi miasta na umorzenie (zaniechanie, odroczenie) podatku od nieruchomości w zamian za remont elewacji bądź poprawę estetyki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Budynki nie wpisane indywidualnie do rejestru zabytków nie podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości.

Niezależnie od tego rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia. Uczynić to zatem może rada gminy, a nie burmistrz, prezydent czy wójt. Mogą podlegać zwolnieniu nieruchomości zabytkowe nie podlegające indywidualnemu wpisowi do rejestru zabytków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.3.2012

  Zaniechanie poboru, zwolnienie z obowiązku poboru podatku, umorzenie zaległości podatkowej

  Zaniechanie poboru i umorzenie zaległości to sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. Natomiast zwolnienie z obowiązku poboru nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań podatkowych po stronie podatnika, (...)

 • 17.12.2017

  Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

  Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach o PIT i CIT, które wprowadzają tzw. podatek minimalny, czyli podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości (...)

 • 28.6.2017

  Zmiany w podatkach samorządowych

  Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym wprowadza korzystne rozwiązania dla podatników. Ustawa ogranicza zasadę solidarnej odpowiedzialności (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 20.1.2018

  Nowe sprawozdania dotyczące podatków lokalnych

  Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) będą corocznie składać sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.