Umorzenie zaległości podatkowej a współwłasność

Pytanie:

Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej w udziałach po 1/2. Jak każdego roku, Prezydent Miasta wydał jedną decyzję w podatku od tej nieruchomości na rok 2004 i 2005, którą następnie doręczono dwóm współwłaścicielom opisanej nieruchomości. Ponieważ powstała zaległość w zapłacie podatku od nieruchomości za lata 2004 i 2005, drugi właściciel w wyniku złożonego wniosku do Prezydenta Miasta otrzymał decyzję, w której Prezydent Miasta umorzył zaległość podatkową od przedmiotowej nieruchomości w znacznej części za rok 2004 oraz za rok 2005. Czy w takiej sytuacji, kiedy podatek od nieruchomości za lata 2004 i 2005 został w znacznej części umorzony jednemu współwłaścicielowi, to czy drugi współwłaściciel automatycznie jest z zwolniony z podatku od tej nieruchomości za lata 2004 i 2005 w takiej samej części?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zagadnienie, czy decyzja o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości wydana jednemu ze współwłaścicieli nieruchomości ma skutek względem pozostałych, tzn. czy również będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku do wysokości umorzonej zaległości jest skomplikowanym zagadnieniem teoretycznym (sięgającym do ogólnego prawa podatkowego oraz prawa cywilnego), jednakże równocześnie o doniosłym znaczeniu praktycznym dla podatników będących współwłaścicielami nieruchomości.

Rafał Dowgier w szczegółowej analizie powyższego zagadnienia (Ulga dla tego, kto się ubiegał. Skutki umorzenia zaległego podatku od nieruchomości, Rzeczpospolita z 14 września 2006 r.) dochodzi do wniosków – z którymi należy się zgodzić – że "umorzenie zaległości podatkowej wnioskodawcy nie będzie miało skutku dla pozostałych współwłaścicieli nieruchomości. Jedynie wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty umorzonej należności, ale nadal będzie ona ciążyła na pozostałych współpodatnikach. Będą oni zobowiązani do uiszczenia całego podatku. Nie ma podstaw do pomniejszenia go o kwotę umorzonego podatku przypadającą na udział we współwłasności tej osoby, która złożyła wniosek o umorzenie." W podsumowaniu wywodu wskazany wyżej autor zauważa, że "postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wszczęte przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości może zakończyć się wydaniem decyzji (pozytywnej lub odmownej) jedynie dla niego. Sytuacja pozostałych współwłaścicieli nieruchomości nie jest oceniana przez organ podatkowy pod kątem zaistnienia przesłanek do umorzenia (ważny interes podatnika lub interes publiczny). Umorzenie zaległości jednemu ze współwłaścicieli nie ma wobec tego skutku wobec pozostałych. Będą oni w takiej sytuacji zobowiązani do zapłaty całego zaległego podatku wraz z należnymi odsetkami."

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: