Umorzenie zaległości z tytułu nienależnego świadczenia z ZUS

Pytanie:

"Czy możliwe jest umorzenie zaległości z tytułu pobranego nienależnego świadczenia z ZUS?"

Odpowiedź prawnika: Umorzenie zaległości z tytułu nienależnego świadczenia z ZUS

Zgodnie z art. 84 ust. 8 ustawy system ubezpieczeń społecznych:

Zakład może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, jeżeli:

1) zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności lub

2) kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Z powyższego wynika, że nie ma możliwości skutecznego wystąpienia do ZUS o umorzenie zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – właściwą drogą jest wystosowanie prośby o odstąpienie od zawrotu tychże świadczeń.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika