e-prawnik.pl Porady prawne

Umorzenie zaległości z tytułu nienależnego świadczenia z ZUS

Pytanie:

Czy możliwe jest umorzenie zaległości z tytułu pobranego nienależnego świadczenia z ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umorzenie zaległości z tytułu nienależnego świadczenia z ZUS

2.9.2013

Zgodnie z art. 84 ust. 8 ustawy system ubezpieczeń społecznych:

Zakład może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, jeżeli:

1) zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności lub

2) kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Z powyższego wynika, że nie ma możliwości skutecznego wystąpienia do ZUS o umorzenie zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – właściwą drogą jest wystosowanie prośby o odstąpienie od zawrotu tychże świadczeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ