e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa spółki w formie aktu notarialnego

Pytanie:

W nowym Kodeksie spółek handlowych w dziale II- Spółka partnerska, rozdziale 1, art.92 znajduje się stwierdzenie "umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego". Czy stwierdzenie "powinna" dopuszcza inną formę umowy, np. tylko pisemną bez udziału notariusza?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa spółki w formie aktu notarialnego

Nie! Stwierdzenie "powinna" w tekście prawnym (dowolnym) oznacza co do zasady obowiązek (przymus). Nie jest zatem dopuszczalne zawarcie umowy spółki partnerskiej w innej formie niźli akt notarialny. Taka umowa będzie nieważna. Nie zawsze jednak niedochowanie określonej formy skutkuje nieważnością. Tak jest np. w przypadku powinności dochowania formy pisemnej. Jeśli z treści przepisu nie wynika, że forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorem nieważności to znaczy, że czynności dokonana ustnie będzie ważna, nie będzie można jednak dowodzić jej treści przed sądem w drodze przesłuchania świadków lub stron.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ