e-prawnik.pl Porady prawne

Spółka partnerska porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zasady dziedziczenia

  Przykład: Jan ma wyłącznie syna Adama a Adam córkę Marię i żonę Ewę. Umiera Jan, Adam nie odrzuca spadku, ale nie wszczyna postępowania o nabycie, po czym umiera. Maria i Ewa nabywają po Adamie (...)

  Zasady dziedziczenia
 • Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej wykonujących wolny zawód

  Jak kształtuje się odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej, w sytuacji wykonywania przez nich wolnego zawodu?

  Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej wykonujących wolny zawód
 • Preferencyjna stawka składki ZUS

  Zamierzam zawrzeć umowę spółki partnerskiej, dotychczas byłam zatrudniona i nie prowadziłam działalności gospodarczej. Jeden z przyszłych wspólników posiada wpis do ewidencji działalności (...)

  Preferencyjna stawka składki ZUS
 • Zmiana PKD a umowa spółki

  Spółka istnieje wiele lat na rynku. Posiada w umowie spółki wpisane PKD bardzo obszernie. Została zmieniona ustawa o PKD i jest nowe. Stare obowiązuje do końca roku. Czy spółka ma obowiązek zmieniać (...)

  Zmiana PKD a umowa spółki
 • Kodeks postepowania cywilnego !

  Ustawa z 5 grudnia 2008 r. wprowadzono zmiany w KPC. Czy w związku ze zmianą przepisów w prawie cywilnym istnieją przepisy nakazujące nadal kontynuować zaczęte już sprawy według starych przepisów (...)

  Kodeks postepowania cywilnego !
 • Koszty utrzymania majątku

  Strony są po rozwodzie, ale bez dokonanego podziału majątku. W skład majątku wspólnego wchodzi m.in. dom jednorodzinny, w którym mieszka była żona. Były mąż mieszka gdzie indziej i od lat prowadzi (...)

  Koszty utrzymania majątku
 • Budowa domu przez konkubentów

  W roku 2006 kupiłam działkę budowlaną w kwocie przekraczającej moje roczne dochody. Koszty zakupu działki pokrył ojciec moich dzieci z myślą o tym, że działka na której stanie dom przepisana (...)

  Budowa domu przez konkubentów
 • Użyczenie samochodu innej firmie

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem samochodu, który jest zamortyzowany i wchodzi w skład jej środków trwałych. Czy Sp. z o.o. " A" może przekazać do użytkowania samochód (...)

  Użyczenie samochodu innej firmie
 • Udział w zysku w spółce partnerskiej

  Istnieje spółka partnerska lekarzy. Przez parę lat partnerzy posiadali równe udziały, które wnieśli przy założeniu spółki. W tym roku podjętą uchwałą zadecydowali, że każdy partner obejmuje (...)

  Udział w zysku w spółce partnerskiej
 • Podział zysku w spółce partnerskiej

  Spółka partnerska lekarzy dzieli dochód na koniec roku. Padł wniosek, by podzielić przychód procentowo wg posiadanych udziałów na każdego partnera, a następnie od tego każdy odejmuje podzielone (...)

  Podział zysku w spółce partnerskiej
 • Wolny zawód

  Jakie są przesłanki pozwalające na uznanie pewnych zawodów za tzw. wolne zawody?

  Wolny zawód
 • Wykluczenie wspólnika ze spółki partnerskiej

  Wspólnicy, partnerzy spółki partnerskiej podjęli decyzję o wykluczeniu jednego z partnerów uchwałą wspólników w trakcie trwania spółki. Czy wspólnik, który ma podlegać wyłączeniu, ma prawo (...)

  Wykluczenie wspólnika ze spółki partnerskiej
 • Wkłady w spółce partnerskiej

  W styczniu br. przez dwóch partnerów została zawiązana spółka partnerska. Każdy z partnerów wniósł wkład o tej samej wartości, ponadto w umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego (...)

  Wkłady w spółce partnerskiej
 • Rodzaj wkładu zakładowego

  Czy jako kapitał zakładowy wspólnik może wnieść zarejestrowaną domenę internetową? I jak w takim wypadku może być wyceniona ta domena? Czy dowolnie czy tylko tyle ile kosztuje jej zarejestrowanie? (...)

  Rodzaj wkładu zakładowego
 • Opodatkowanie sprzedaży przedsiębiorstwa

  Jakie koszty dodatkowe trzeba ponieść przy sprzedaży przedsiębiorstwa (prowadzonego przez osobę fizyczną jednoosobowo drugiemu jednoosobowemu przedsiębiorcy)? W szczególności interesuje mnie kwestia (...)

  Opodatkowanie sprzedaży przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność za błąd w spółce partnerskiej

  Czy jeśli chcemy pozwać jednego z partnerów spółki partnerskiej za popełniony błąd należy pozwać tylko tego partnera, czy partnera i spółkę, czy może spółkę i wszystkich partnerów ?

  Odpowiedzialność za błąd w spółce partnerskiej
 • Umowa spółki w formie aktu notarialnego

  W nowym Kodeksie spółek handlowych w dziale II- Spółka partnerska, rozdziale 1, art.92 znajduje się stwierdzenie "umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego". Czy stwierdzenie "powinna" (...)

  Umowa spółki w formie aktu notarialnego